Pre učiteľov ZŠ

Čo je to Moja Família?

Projekt finančného vzdelávania určený primárne žiakom základných škôl. Cieľom projektu je zvýšenie finančnej gramotnosti na slovenských školách.

Hra buduje u žiakov povedomie o elementárnej finančnej gramotnosti, a to formou, ktorá je žiakom blízka – elektronická hra, chatbot, sociálne siete. Vďaka tejto forme výučby možno očakávať aktívnejší prístup žiakov.

Ako funguje hra Moja Família?

Ako sa hrá Moja Família?

Počas hry je žiak v úlohe rodinného manažéra. Riadi 4-člennú rodinu v ich domčeku tak, aby ekonomicky vyšla s platom a zároveň boli všetci zdraví a šťastní. Cieľom hry je nasporiť počas 5-tich mesiacov na dovolenku pre virtuálnu rodinu. Hra prebieha v 5-tich kolách. V každom kole musí žiak spraviť množstvo rozhodnutí od zaplatenia potravín cez nákup oblečenia až po rozhodnutie, či celá rodina pôjde cez víkend na brigádu. V priebehu hry sa menia výdaje a príjmy a tiež faktor šťastia jednotlivých členov rodiny.

Ako zapojiť moju ZŠ do hry Moja Família (nesúťažne)?

Vyplníte formulár v spodnej časti stránky, následne sa Vám ozve náš lektor. Projekt je koncipovaný ako bezplatná a nekomerčná spolupráca spoločnosti OVB a predovšetkým základných škôl. Na žiakov zapojených do projektu nepôsobí žiadna reklama zo strany lektora OVB. Celá aktivita je koncipovaná ako anonymná, netreba sa teda obávať akéhokoľvek zneužitia osobných údajov žiaka.

Celoslovenská súťaž v hraní hry Moja Família

Interaktívna online hra Moja Família dospela v máji 2023 opätovne do svojej súťažnej verzie. Zapojilo sa do nej 42 škôl, čo predstavuje nárast o 33% oproti minulému roku. Hru si zahralo 203 tried a vyše 3776 žiakov, ktorí si v rámci interaktívnej hry overili, ako vedia spravovať rodinné financie. Víťazné triedy získali okrem darčekov aj finančnú odmenu. Víťazom srdečne gratulujeme!
Ďakujeme aj všetkým pedagógom, ktorí v tohtoročnej neľahkej situácii deťom pomáhali lepšie sa orientovať v otázkach rodinných financií a aj takýmto hravým spôsobom si zvyšovať svoju finančnú gramotnosť.

Súťaž v hraní internetovej hry Moja Família prebiehala medzi jednotlivými triedami a školami na celom Slovensku a trvala 6 týždňov.

Ako prebiehala celoslovenská súťaž?

Škola/trieda sa do hry mohla zapojiť kedykoľvek v priebehu 6 súťažných týždňov, pričom termín zapojenia sa nemal žiadny vplyv na výsledok. Súťažná verzia hry Moja Família obsahovala fixný počet kôl (5) bez možnosti opakovania hry, t.j. po dohraní piateho kola hra definitívne skončila a hráčovi boli podľa jeho úspešnosti v hre priradené body, ktoré sa započítali do celkového skóre celej triedy (výsledok celej triedy = výkony jednotlivých hráčov/počet hráčov).

Súťažné podmienky

Stiahnuť podmienky a pravidlá súťažnej verzie hry pre rok 2023

Výsledky súťaže 2023

Stiahnuť výsledky celoslovenskej súťaže v hraní hry Moja Família 2023Prihlásiť triedu do hry Moja Família