Moje familia
email:
kód:
registrácia
CHYBA
Projekt finančného vzdelávania pre žiakov základných škôl

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s. pripravila vzdelávací projekt primárne pre žiakov základných škôl, ktorý si kladie za cieľ zvýšiť ich finančnú gramotnosť. Ide o porozumenie otázkam zo sveta financií, pochopenie princípu toku peňazí, riadenie rodinného rozpočtu a v neposlednom rade uvedomenie si hodnoty peňazí.

Ilustrace

Odborníci z OVB realizujú na vybraných školách prednášky pre pedagógov, ktorí získané vedomosti využijú v rámci vzdelávacieho procesu žiakov. Okrem teórie prináša OVB žiakom i zábavné učenie:

Znalostný test, ktorý overuje predovšetkým znalosť termínov zo sveta financií, ktoré boli diskutované na hodinách.

Druhou aktivitou je internetová hra Moja Família, ktorá je simulátorom rodinného hospodárenia. Hráč v úlohe manažéra rodiny plní potreby jednotlivých členov domácnosti, rieši fixné a variabilné výdavky a snaží sa počas hry ušetriť rodine peniaze na vysnívanú dovolenku.

Informácie pre fanúšikov Informácie pre fanúšikov Napíšte nám  Kontaktujte nás
OVB
Súťažné podmienky
Výsledky súťažného kola