Nahlásenie problému
Detailne popíšte chybu:
Podarilo sa Vám chybu vyvolať opakovane?
Popíšte postup:
Stala se chyba jednému alebo
viacerým používateľom vo vašej skupine:
jednému viacerým
Kontaktný e-mail:
Kontaktný telefon:
Meno:
Škola:
Trieda:
Moje familia
email:
kód:
registrácia
CHYBA
Vážená pani učiteľka, pán učiteľ, milý fanúšik finančného vzdelávania,

predstavujeme Vám projekt Moja Família. Je to program finančného vzdelávania, určený pre žiakov základných škôl. Jeho cieľom je zvýšenie finančnej gramotnosti na slovenských školách. Prečítajte si o možnostiach a výhodách participovania Vašej školy a triedy na tomto projekte.

Predstavenie projektu Ako hrať MojuFamíliu
Informácie pre fanúšikov Informácie pre fanúšikov Napíšte nám  Kontaktujte nás
OVB
Súťažné podmienky
Výsledky súťažného kola